BCTC Quý 3/2023 QNW - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 11,84% so với cùng kỳ, lãi 3,98 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 13,49%, giá vốn tăng 16,62%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 18,82% và chi phí bán hàng tăng 47,48%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 3,98 tỷ đồng, tăng 11,84%.
  • Chi phí tài chính giảm 18,43%, trong đó chi phí lãi vay giảm 18,43%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 225,99 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 200 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây