BCTC Quý 3/2023 SJE - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 2,07% so với cùng kỳ, lãi 21,5 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 36,09%, giá vốn giảm 48,5%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 21,5 tỷ đồng, tăng 2,07%.
  • Chi phí tài chính tăng 10,91%, trong đó chi phí lãi vay giảm 0,81%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.842,76 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty tăng lên 241,69 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 26-10-2023 là 21.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây