BCTC Quý 3/2023 SVG - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 0,12 tỷ đồng, giảm 75,03% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 4,3%, giá vốn giảm 0,21%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 18,11% và chi phí bán hàng giảm 37,81%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,12 tỷ đồng, giảm 75,03%.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính giảm 17,34%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 17,34%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 712,32 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 293,5 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 19-10-2023 là 4.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây