BCTC Quý 3/2023 TID - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 54,25% so với cùng kỳ, lãi 73,03 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty giảm 21,65%, giá vốn giảm 22,62%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 2,17% trong khi chi phí bán hàng giảm 0,9%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 73,03 tỷ đồng, tăng 54,25%.
  • Chi phí tài chính giảm 40,09%, trong đó chi phí lãi vay giảm 49,57%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 4.167,89 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 2.000 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 30-10-2023 là 21.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây