BCTC Quý 4/2023 HDB - Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM tăng trưởng 29,95%.

 • Ngân hàng TMCP Phát triển TP.
 • HCM vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
 • Theo đó, thu nhập lãi thuần trong quý đạt 7.472,5 tỷ đồng, tăng 51,51% nhờ cho vay tăng trưởng 30,15% và NIM đạt 6,31%.
 • Tổng thu nhập hoạt động đạt 8.257,66 tỷ đồng, tăng 40,7%.
 • Ngân hàng đã kiểm soát chi phí hoạt động với CIR ở mức 31,85%, giảm so với cùng kỳ quý 4/2022 là 45,51%.
 • Tuy nhiên, chi phí dự phòng tăng 31,36%.
 • Lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 3.343,9 tỷ đồng, tăng 92,59%.
 • Lũy kế lợi nhuận sau thuế cả năm 2023 đạt 10.070,9 tỷ đồng, tăng 29,95%.
 • Chất lượng tài sản cải thiện so với quý 3/2023, tỷ lệ nợ xấu giảm từ 2,26% xuống còn 1,79%.
 • Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng từ 54,2% lên 65,82%.
 • Giá cổ phiếu đóng cửa tại ngày 05-02-2024 là 22.650 VND/cổ phiếu.

 • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây