BCTC Quý 4/2023 SHB - Lợi nhuận đạt 579,06 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.

 • Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
 • Theo đó, thu nhập lãi thuần trong quý đạt 5.356,05 tỷ đồng, tăng 24,79% nhờ cho vay tăng trưởng 13,7% và NIM đạt 3,81%.
 • Tổng thu nhập hoạt động cũng tăng 23,45% so với cùng kỳ.
 • Ngân hàng đã kiểm soát chi phí hoạt động với CIR ở mức 20,53%, giảm so với cùng kỳ quý 4/2022 là 26,84%.
 • Tuy nhiên, chi phí dự phòng đã tăng 37,68% so với cùng kỳ.
 • Lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 579,06 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.
 • Trong cả năm 2023, lợi nhuận sau thuế đạt 7.470,41 tỷ đồng, giảm 3,05% so với cùng kỳ.
 • Chất lượng tài sản của ngân hàng đã cải thiện so với quý 3/2023, với tỷ lệ nợ xấu giảm từ 3,21% xuống còn 2,85%.
 • Tỷ lệ bao phủ nợ xấu cũng tăng từ 58,29% lên 77,71%.
 • Giá cổ phiếu của ngân hàng đóng cửa tại ngày 05-02-2024 là 11.750 VND/cổ phiếu.

 • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây