BHN báo lãi quý 1 gần 64 tỷ đồng, tiền và tương đương tiền giảm đáng kể

BHN báo lãi quý 1 gần 64 tỷ đồng, tiền và tương đương tiền giảm đáng kể

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2021 vừa công bố, Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HOSE: BHN) báo lãi ròng gần 64 tỷ đồng, bỏ xa khoản lỗ gần 72 tỷ đồng cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu thuần của BHN tăng 78%, lên gần 1,376 tỷ đồng. Biên lợi nhuận cũng tăng từ 19% lên 24% giúp BHN ghi nhận lãi gộp gần 331 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ.

Doanh thu tài chính (chủ yếu là lãi tiền gửi) giảm 6%, còn gần 28 tỷ đồng.

Về chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, hai khoản này lần lượt tăng 21% và 16%, lên 223 tỷ đồng và 94 tỷ đồng.

Kết quả, BHN báo lãi ròng gần 64 tỷ đồng trong quý 1/2021, bỏ xa khoản lỗ 72 tỷ đồng trong cùng kỳ 2020. Như vậy, so với kế hoạch lãi sau thuế 255 tỷ đồng trong năm nay, Công ty đã thực hiện được gần 19% mục tiêu đề ra.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2021 của BHN. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của BHN

Tổng tài sản của BHN tại thời điểm cuối tháng 3 ghi nhận gần 6,558 tỷ đồng, giảm 15% so với đầu năm. Hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn lần lượt giảm 4% và 7%, còn 359 tỷ đồng và 571 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền của Công ty giảm đến 37%, về mức gần 519 tỷ đồng.

Đối với nợ phải trả, khoản mục này của Công ty đã giảm 26% so với cuối năm 2020, còn hơn 1,439 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ tài chính ngắn hạn và dài hạn giảm 19% và 3%, ghi nhận gần 178 tỷ đồng và hơn 97 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút