09:19, 29/04/2022

BHN: Nghị quyết, Biên bản và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

     Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội thông báo Nghị quyết, Biên bản và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE