Cập nhật lãi suất ngân hàng Vietcombank mới tháng 5/2024

Lãi suất ngân hàng Vietcombank áp dụng cho hình thức gửi tại quầy

So với tháng trước, biểu lãi suất tiết kiệm gửi tại quầy của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) được niêm yết trong khoảng 1,6 - 4,7%/năm, trả lãi cuối kỳ. 

Nguồn: Vietcombank

Cụ thể, khách hàng khi gửi tiết kiệm với kỳ hạn 1 - 2 tháng sẽ được hưởng lãi suất chung mức 1,6%/năm. Các tài khoản có kỳ hạn 3 tháng vẫn được niêm yết lãi suất ngân hàng Vietcombank không đổi là 1,9%/năm. 

Tại hai kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, lãi suất huy động vốn được niêm yết là 2,9%/năm. Vietcombank tiếp tục triển khai lãi suất tiền gửi cho kỳ hạn 12 tháng là 4,6%/năm. 

4,7%/năm đang là mức lãi suất ưu đãi nhất mà Vietcombank áp dụng cho các tài khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 24 tháng đến 60 tháng. 

Lưu ý: Các tài khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng được niêm yết lãi suất là 0,2%/năm. Trong khi những tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn được ấn định lãi suất chỉ 0,1%/năm. 

Kỳ hạnVND
Không kỳ hạn0,10%
7 ngày0,20%
14 ngày0,20%
1 tháng1,60%
2 tháng1,60%
3 tháng1,90%
6 tháng2,90%
9 tháng2,90%
12 tháng4,60%
24 tháng4,70%
36 tháng4,70%
48 tháng4,70%
60 tháng4,70%

Nguồn: Vietcombank.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến tại ngân hàng Vietcombank

Cũng trong tháng này, Vietcombank không có điều chỉnh mới cho biểu lãi suất huy động vốn của hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến. Theo đó, phạm vi lãi suất được ghi nhận từ 1,6%/năm đến 4,7%/năm, lãi cuối kỳ. 

Hiện tại, tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng được niêm yết lãi suất ngân hàng lần lượt là 1,6%/năm và 1,9%/năm. 

Khách hàng khi gửi tiết kiệm với kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng sẽ được hưởng chung một mức lãi suất là 2,9%/năm. 

Tại kỳ hạn 12 tháng, lãi suất được niêm yết là 4,6%/năm. 

Những tài khoản có kỳ hạn dài 24 tháng vẫn được triển khai lãi suất ở mức cao nhất là 4,7%/năm. 

So với tháng trước, những tài khoản có kỳ hạn dưới 1 tháng vẫn chỉ được ấn định lãi suất thấp là 0,2%/năm. 

Kỳ hạnVND
14 ngày0,20%
1 tháng1,60%
3 tháng1,90%
6 tháng2,90%
9 tháng2,90%
12 tháng4,60%
24 tháng4,70%

Nguồn: Vietcombank.

Xem thêm tại vietnambiz.vn