Trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên cuối tuần qua (3/5), các hợp đồng tương lai duy trì sắc xanh khi đóng cửa. Mức tăng của các hợp đồng ở mức khá và tương tự với diễn biến của chỉ số cơ sở. Theo đó, các hợp đồng tương lai tăng từ +7,0 điểm đến +8,6 điểm; trong khi đó, chỉ số cơ sở cũng tăng +8,41 điểm.

Chứng khoán phái sinh: Đà tăng duy trì, song gia tăng áp lực ngắn hạn
Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh suy giảm về mức thấp nhất kể từ đầu tháng 4. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch các hợp đồng tương lai đạt 195.181 hợp đồng.

Hợp đồng tương lai tháng hiện tại VN30F2405 đóng cửa tại 1.249,6 điểm, tăng +7,2 điểm so với phiên kế trước. Mức tăng của hợp đồng này thấp hơn mức tăng của chỉ số cơ sở nên khoảng cách chênh lệch âm nới rộng lên mức -6,02 điểm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh suy giảm về mức thấp nhất kể từ đầu tháng 4. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch các hợp đồng tương lai đạt 195.181 hợp đồng, giảm -7,6% so với phiên trước.

Chứng khoán phái sinh: Đà tăng duy trì, song gia tăng áp lực ngắn hạn
Biểu đồ kỹ thuật hợp đồng VN30F2405.

Trên biểu đồ kỹ thuật khung 1 giờ, hợp đồng VN30F2405 tạo khoảng trống tăng điểm và biến động hẹp trong biên độ 1.248 - 1.253 điểm. Theo SSI Research, các tín hiệu kỹ thuật như chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) và đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) trên vùng tích cực nhưng có xu hướng dịch chuyển về vùng trung tính. Qua đó, khả năng hợp đồng VN30F2405 sẽ diễn ra điều chỉnh ngắn hạn về vùng 1.237 điểm.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 kết phiên tại 1.255,62 điểm, tăng +8,41 điểm (+0,67%). Khối lượng giao dịch đạt 208,8 triệu đơn vị. Trên biểu đồ, VN30 duy trì nhịp hồi phục và tạm chững lại bởi vùng cản 1.260 điểm. Tín hiệu kỹ thuật RSI và chỉ báo xu hướng (ADX) dù tích cực hơn nhưng vẫn trong trạng thái yếu. Như vậy, khả năng chỉ số VN30 sẽ khó vượt qua vùng kháng cự ngắn hạn 1.260 điểm và đảo chiều điều chỉnh./.