Chuyển biến tích cực trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thứ cấp
Nguồn: HNX. Biểu đồ: TL

Thanh khoản đã đạt gần 300 tỷ đồng/phiên

Theo ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tín dụng, Bộ Tài chính cho biết, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ đã có sự phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, tuy nhiên, thị trường này đã bộc lộ một số khó khăn làm ảnh hưởng tới niềm tin của nhà đầu tư tham gia.

"Cơ quan quản lý sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện khung khổ pháp lý, tăng cường công tác quản lý giám sát, đảm bảo tính minh bạch của thị trường trái phiếu; đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành thực hiện các giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, duy trì động lực phát triển kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để tăng khả năng thanh toán trái phiếu đến hạn" - ông Nguyễn Hoàng Dương nhấn mạnh.

Cũng theo ông Nguyễn Hoàng Dương, dưới sự chỉ đạo quyết liệt Chính phủ và Bộ Tài chính, sự nỗ lực của các đơn vị liên quan, ngày 19/7/2023, hệ thống giao dịch thứ cấp TPDN riêng lẻ đã chính thức được vận hành và đem lại một số kết quả tích cực. Theo đó, hệ thống mặc dù mới vận hành nhưng bước đầu đã cho thấy tính thanh khoản; đồng thời, tạo cơ hội để nhà đầu tư tiếp cận thông tin minh bạch và đầy đủ hơn, hỗ trợ cho các cơ quan quản lý trong vấn đề quản lý và giám sát thị trường.

Theo thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), kể từ ngày 19/7 - 8/9/2023, trên hệ thống giao dịch TPDN riêng lẻ đã có 12.835 tỷ đồng, tương đương hơn 49.827 trái phiếu được giao dịch. Tính bình quân, có hơn 1 triệu trái phiếu, tương đương 267 tỷ đồng/phiên. Đây toàn bộ là trái phiếu được giao dịch theo hình thức báo cáo giao dịch.

Cũng theo HNX, TPDN riêng lẻ của các tổ chức tín dụng đang chiếm tỷ trọng giao dịch lớn nhất theo khối ngành với 71%; bất động sản là 3,6%; sản xuất là 0,8%; xây dựng là 0,5%; còn lại là các lĩnh vực khác với 24%.

Thống kê giao dịch theo cơ cấu nhà đầu tư (19/7 - 8/9), chiếm tỷ trọng cao nhất là các tổ chức kinh doanh chứng khoán (44,42%), tiếp đến là các tổ chức tín dụng (26,8%), nhà đầu tư cá nhân trong nước chiếm 10,93%, còn lại là của các nhà đầu tư khác.

Cũng theo thông tin từ HNX, tính đến 8/9/2023, thị trường TPDN riêng lẻ có 9 thành viên giao dịch là: BVSC, TCBS, MBS, SHS, SSI, VNDS, VPBankSc, VPS và VCBS. Về thị phần giao dịch của các thành viên trong giai đoạn (19/7 - 8/9/2023), đứng đầu là TCBS (49,5%), SSI (22,5%), VNDS (17,7%), SHS (8,8% và MBS (1,4%).

Tập trung nguồn lực đưa trái phiếu riêng lẻ lên giao dịch

Ông Phạm Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, việc xây dựng và tổ chức vận hành thị trường TPDN riêng lẻ đã cho thấy quyết tâm, nỗ lực rất lớn của HNX, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), các thành viên thị trường và các đơn vị liên quan.

Tuy nhiên, cũng theo lãnh đạo UBCKNN, mặc dù thị trường TPDN riêng lẻ đã có những chuyển biến tích cực, nhưng số lượng trái phiếu lên đăng ký giao dịch so với con số thuộc diện phải đăng ký, lưu ký và giao dịch còn khiêm tốn. Điều đó có nghĩa là số lượng doanh nghiệp phát hành phải thực hiện đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch còn lại là rất lớn.

Ông Phạm Hồng Sơn nhận định, việc hoàn thành đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch các trái phiếu theo quy định trước ngày 19/10/2023 nhằm đáp ứng thời hạn 3 tháng kể từ ngày hệ thống giao dịch vận hành chính thức đặt ra áp lực rất lớn cho các tổ chức phát hành, cũng như cho cả VSDC và HNX. Do vậy, “để đạt kết quả nêu trên, cần xác định trách nhiệm tiên quyết là của các tổ chức phát hành, bên cạnh đó, VSDC, HNX cũng phải tập trung nguồn lực để xử lý các hồ sơ niêm yết TPDN riêng lẻ đảm bảo nhanh chóng và đúng quy định của pháp luật” - Phó Chủ tịch UBCKNN nói.

Lãnh đạo UBCKNN nhấn mạnh thêm: “Chúng tôi mong muốn các tổ chức phát hành, VSDC, HNX và các bên liên quan cùng chung tay nỗ lực tối đa để đảm bảo thị trường được vận hành an toàn, suôn sẻ và quyền lợi của các trái chủ được đặt lên cao nhất”.

Phát biểu tại Hội nghị phổ biến quy định về đăng ký và lưu ký và đăng ký giao dịch TPDN riêng lẻ vừa tổ chức mới đây, lãnh đạo UBCKNN cũng đề nghị HNX, VSDC và các đơn vị liên quan, cũng như các công ty chứng khoán thành viên giao dịch TPDN riêng lẻ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để các doanh nghiệp phát hành nắm bắt được quy định pháp lý và chủ động nộp hồ sơ đăng ký trái phiếu; cũng như để nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia tích cực hơn trên thị trường giao dịch TPDN riêng lẻ thứ cấp.

“Để rút ngắn thời gian và tăng hiệu quả hỗ trợ, sau hội nghị này, đề nghị HNX và VSDC phối hợp tổng hợp các câu hỏi, các vấn đề thắc mắc thường gặp để đăng tải công khai trên trang công bố thông tin về TPDN riêng lẻ để các doanh nghiệp phát hành, các tổ chức tư vấn có thể xem đó như là cẩm nang tham khảo chính thống để vận dụng trong quá trình triển khai” - Phó Chủ tịch UBCKNN nói.

Tổng giá trị phát hành hơn 122.336 tỷ đồng

Theo số liệu từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), tổng giá trị phát hành TPDN riêng lẻ tính từ ngày 1/1 - 8/9/2023 là hơn 122.336 tỷ đồng, trong đó, tập trung chủ yếu vào tháng 8/2023 với giá trị phát hành là gần 53.170 tỷ đồng (chiếm 43,46% tổng giá trị phát hành trong giai đoạn này). Trong đó, thống kê theo tiêu chí trái phiếu có điều khoản đảm bảo, có 53,99% tổng giá trị phát hành là có điều khoản đảm bảo.