Cổ đông lớn SSN bị xử phạt do không báo cáo giao dịch

Cổ đông lớn SSN bị xử phạt do không báo cáo giao dịch

Ngày 17/08/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trần Minh Tính số tiền 30 triệu đồng. 

Cụ thể, ngày 11/07/2018, ông Trần Minh Tính, cổ đông lớn của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn (UPCoM: SSN), bán 250,000 cp SSN, dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu giảm từ hơn 3.6 triệu cp (tỷ lệ 9.16%) xuống gần 3.4 triệu cp (tỷ lệ 8.53%), có sự thay đổi từ ngưỡng 9% xuống ngưỡng 8% nhưng không báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn cho UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Do đó, ông Tính bị xử phạt số tiền 30 triệu đồng do không báo cáo khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1%.

Minh Hồng

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút