15:00, 04/09/2022

Cổ tức tuần 05-09/09: Cao nhất 33%

Có 10 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần từ 05-09/09/2022, trong đó tỷ lệ cao nhất là 33%

Trong bài viết này:

  *Lịch sự kiện

  Danh sách doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt từ ngày 05-09/09/2022

  CTCP Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải (UPCoM: TVH) là doanh nghiệp chia cổ tức tiền mặt cao nhất tuần 05-09/09, với tỷ lệ thực hiện 33% (cổ đông sở hữu 1 cp nhận được 3,300 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 09/09, dự kiến thanh toán vào 12/10. Với hơn 4 triệu cp đang lưu hành, ước tính TVH sẽ chi khoảng 13 tỷ đồng để hoàn tất việc chi trả này.

  Kết thúc năm 2021, TVH ghi nhận doanh thu thuần gần 123 tỷ đồng và hơn 22.2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Năm 2022, Công ty lên kế hoạch doanh thu 123 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 30 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức không thấp hơn 30%.

  Hồng Đức

  FILI