30 doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ ngày 18-22/9

* Ngày 26/10, CTCP Dệt lưới Sài Gòn (HNX: SFN) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/9.

* Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (HOSE: EIB) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:18 (người sở hữu 100 CP được nhận 18 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/9.

* Ngày 19/10, CTCP Máy-Thiết bị dầu khí (UPCoM: PVM) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/9.

* Ngày 10/10, CTCP Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 (UPCoM: DC1) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/9.

* CTCP Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 (UPCoM: DC1) trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 CP được nhận 10 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/9.

* Ngày 27/10, CTCP Cảng Sài Gòn (UPCoM: SGP) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/9.

* Ngày 27/10, CTCP May Nam Định (UPCoM: NJC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 25/9.

* Ngày 23/10, CTCP Tư vấn Xây dựng công trình hàng hải (UPCoM: TVH) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3.600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/9.

* Ngày 26/10, Tổng Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp (UPCoM: SNZ) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.100 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/9.

* Ngày 17/10, CTCP Bê-tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa (UPCoM: KCE) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/9.

* Ngày 23/10, CTCP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC (UPCoM: POS) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/9.

* Ngày 23/10, CTCP Phân bón và Hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ (HNX: PSE) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/9.

* Ngày 10/10, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (HOSE: PLX) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/9.

* Ngày 16/10, CTCP KASATI (HNX: KST) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.070 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/9.

* Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (HOSE: EVF) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 11.000 đồng/CP (1 CP là 1 quyền, 1 quyền được mua 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/9.

* Ngày 29/9, CTCP Gemadept (HOSE: GMD) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/9.

* Ngày 10/10, CTCP Logistics Vicem (HOSE: HTV) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/9.

* Ngày 20/10, CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (HOSE: DMC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/9.

* Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 (người sở hữu 2 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/9.

* Ngày 20/10, CTCP Văn hóa Tân Bình (HNX: ALT) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/9.

* Ngày 20/10, CTCP Công trình Giao thông Hà Nội (UPCoM: GH3) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 420 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/9.

* Ngày 20/10, CTCP Bê-tông Hòa Cầm - Intimex (HNX: HCC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/9.

* Ngày 5/10, CTCP Cảng Đoạn Xá (HNX: DXP) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/9.

* Ngày 29/9, CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (HNX: PMC) trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/9.

* Ngày 29/9, CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (HNX: PMC) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/9.

* Ngày 24/10, CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An (HNX: DIH) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/9.

* Ngày 6/10, CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX: NDX) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/9.

* Ngày 28/9, CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang (HNX: SGC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/9.

* Ngày 2/10, CTCP Công nghiệp Cao-su Miền Nam (HOSE: CSM) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/9.

* Ngày 5/10, CTCP Cơ khí An Giang (UPCoM: CKA) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/9 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/9.

Theo Lê Minh/nhandan.vn

Xem thêm tại tapchitaichinh.vn