Công ty CP Dệt May Gia Định đăng ký chuyển nhượng cổ phiếu GMC và LGM

 Căn cứ Nghị quyết số 596/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đôngCông ty CP Dệt May Gia Định ban hành ngày 21/11/2023 về việc thông qua chủ trương thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu Công ty CP Garmex Sài Gòn (MCK: GMC) trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE và cổ phiếu Công ty CP Giày da và May mặc Xuất Khẩu (Legamex) (MCK: LGM) trên sàn giao dịch chứng khoán UPCoM.

Nay Công ty CP Dệt May Gia Định thực hiện đăng ký chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính dài hạn của Công ty Giditex với các chi tiết như sau:

Số lượng cổ phiếu GMC: 3.324.629 cp, tỷ lệ sở hữu 10,089% với mức giá bán tối thiểu 18.528 đồng/cp. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh tập trung.  Thời gian dự kiến giao dịch:từ ngày 05/12/2023 đến ngày 03/01/2024.

Số lượng cổ phiếu LGM: 1.887.000 cp, tỷ lệ sở hữu 25,5% với mức giá bán tối thiểu 14.800 đồng/cp. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh tập trung liên tục. Thời gian dự kiến giao dịch:từ ngày 07/12/2023 đến ngày 03/01/2024.

Công ty Giditex kính mời các Nhà đầu tư có nhu cầu đặt mua cổ phiếu GMC và cổ phiếu LGM trên sàn với mức giá tối thiểu, khối lượng cổ phiếu và thời gian dự kiến giao dịch như trên.

Xem thêm tại cafef.vn