CSM dời ngày trả cổ tức 2022 do sai sót soạn văn bản

CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam (Casumina, HOSE: CSM) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 3% (tương đương 1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

CSM dời ngày trả cổ tức 2022 do sai sót soạn văn bản

CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam (Casumina, HOSE: CSM) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 3% (tương đương 1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

Với hơn 103 triệu cp đang lưu hành, ước tính CSM cần chi ra hơn 31 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Ngày đăng ký cuối cùng là 19/09, thời gian trả dự kiến ngày 02/10, có sự thay đổi so với kế hoạch về ngày trả dự kiến mà CSM công bố trước đó là ngày 30/09. Lý do CSM đưa ra là do sai sót trong soạn thảo văn bản.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CSM đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với cổ tức bằng tiền tỷ lệ 3%. Như vậy, CSM quyết định chỉ trả cổ tức 2022 chỉ bằng một lần duy nhất.

Trong cơ cấu cổ đông của CSM hiện nay, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là cổ đông lớn nhất với gần 52.9 triệu cp đang sở hữu, tương ứng 51% vốn. Ước tính Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sẽ thu về gần 16 tỷ đồng từ CSM. Ngoài ra, một cổ đông lớn khác là CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (HOSE: SIP) với gần 8.6 triệu cp đang sở hữu, tương ứng gần 8.3% vốn, ước tính thu về hơn 2.5 tỷ đồng từ CSM.

6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của CSM đạt hơn 2,603 tỷ đồng, giảm nhẹ hơn 1% so với cùng kỳ do thị trường nội địa vẫn chưa hồi phục, lượng tiêu thụ còn thấp trong khi các khách hàng xuất khẩu đề nghị giảm giá bán do suy thoái kinh tế. Trong khi đó, giá vốn đạt hơn 2,398 tỷ đồng, tăng gần 2% so với cùng kỳ do tình hình sản lượng sản xuất giảm khiến chi phí cố định trên mỗi đơn vị sản phẩm tăng. Qua đó, biên lợi nhuận gộp của CSM giảm 2.7 điểm phần trăm về mức 7.9%.

Lợi nhuận tài chính có cải thiện nhưng vẫn ở mức âm do chi phí lãi vay cao. Điểm tích cực là công ty đã giảm được chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp với mức giảm lần lượt 27% và 37% so với cùng kỳ, đạt lần lượt gần 72 tỷ đồng và 52 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, CSM ghi nhận lãi sau thuế hơn 19 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh bán niên 2023 của CSM
Đvt: Tỷ đồng

Năm 2023, CSM đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 5,618 tỷ đồng, lãi trước thuế 125 tỷ đồng. Sau 6 tháng, CSM thực hiện 46% kế hoạch doanh thu và 18% kế hoạch lợi nhuận.

Kết phiên giao dịch 12/09, cổ phiếu CSM đạt 13,500 đồng/cp, giảm gần 6.3% so với đầu năm 2023, thanh khoản trung bình gần 16.8 ngàn cp/ngày.

Diễn biến giá cổ phiếu CSM từ đầu năm 2023 đến nay

Huy Khải

FILI