DNP Water hoàn tất thâu tóm Saigon Water

Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Đầu tư ngành nước DNP (DNP Water) đã hoàn tất mua vào gần 20,4 triệu cổ phiếu SII của Công ty cổ phần hạ tầng nước Sài Gòn (Saigon Water). 

Sau giao dịch, DNP Water nâng sở hữu từ 19% lên 50,61%, qua đó trở thành công ty mẹ Saigon Water.

Trên thị trường từ ngày 12/12/2023 đến ngày 9/1/2024, cổ phiếu SII của Saigon Water ghi nhận giao dịch thỏa thuận với khối lượng tương đương, tổng giá trị 438 tỷ đồng, trung bình 21.400 đồng/cổ phiếu.

DNP Water trở thành cổ đông của Saigon Water từ tháng 7/2023 sau khi mua vào 12,26 triệu cổ phiếu. Với giá mua trung bình 21.400 đồng/cổ phiếu, DNP Water đã chi ra tổng cộng gần 700 tỷ đồng cho thương vụ thâu tóm này.

Trước đó, công ty mẹ của Saigon Water là Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) liên tục thoái vốn. Đến cuối năm 2023, CII bán nốt 8 triệu cổ phiếu, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu tại Saigon Water xuống gần như bằng 0, chỉ còn giữ lại 6.600 cổ phiếu.

Cuối năm ngoái, ĐHĐCĐ bất thường 2023 của Saigon Water đã thông qua việc DNP Water mua cổ phiếu Saigon Water từ cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai.

Theo đó, bên bán là các cổ đông gồm ông Phạm Quốc Khánh, Đặng Quang Nguyên, Đồng Diễm Nga My, Công ty CP Đầu tư T&D Việt Nam, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng TNG và Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM.

Đại hội cổ đông bất thường cũng thông qua việc DNP Water hỗ trợ vốn cho Saigon Water nhằm thanh toán các công nợ hiện hữu của công ty tối đa không quá 20% tổng tải sản của Saigon Water ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Saigon Water sẽ có nghĩa vụ thanh toán giá trị hỗ trợ vốn thực tế đã thực hiện cho DNP và các khoản phí, lãi hỗ trợ phát sinh theo đúng thỏa thuận tại thời điểm hỗ trợ. Chi tiết khoản hỗ trợ không được công ty công bố.

Về tình hình kinh doanh, Saigon Water kinh doanh thua lỗ trong 3 quý đầu năm 2023. Cụ thể, công ty lỗ ròng hơn 34 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm, trong khi cùng kỳ lỗ 49 tỷ đồng.

Được thành lập vào năm 2017, DNP Water là thành viên của DNP Holding, công ty tập trung nguồn lực hiện thực hóa cam kết đầu tư lâu dài cho ngành nước và môi trường của DNP Holding.

Hoạt động của DNP Water được phát triển theo mô hình công ty đầu tư (holdings), đầu tư sở hữu và vận hành trực tiếp hoặc gián tiếp các nhà máy nước tại các địa phương của Việt Nam.

Hiện tại, DNP Water đang sở hữu và vận hành hiệu quả các công ty và nhà máy hiện hữu tại 14 tỉnh thành trên cả nước với tổng công suất thiết kế 1,3 triệu m3/ngày đêm, cung cấp nước cho khoảng 650.000 tổ chức, gia đình.

Doanh nghiệp này còn sở hữu nhiều công ty con và công ty liên kết và đầu tư chiến lược, đa phần hoạt động trong lĩnh vực cấp nước.

Gần đây, ngày 26/12/2023, DNP Water đã phát hành thành công 4 lô trái phiếu với tổng giá trị vốn huy động là 300 tỷ đồng. Các lô trái phiếu có kỳ hạn từ 12 đến 38 tháng, lãi suất phát hành là 11%/năm.

Xem thêm tại theleader.vn