Doanh thu 2.300 tỷ nhưng lợi nhuận của 'kỳ lân' VNG đã âm 10 quý liên tiếp

Công ty cổ phần VNG (UPCoM:VNZ) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.259 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng cao hơn 37% lên mức 1.375 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp chỉ tăng nhẹ 4% đạt 884 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 55% đạt 28 tỷ đồng, trong khi đó chi phí lãi vay tăng vọt làm chi phí tài chính đội lên gấp 3,5 lần ở mức 29 tỷ đồng. Còn chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều được tiết giảm 11% so với cùng kỳ lần lượt là 485 tỷ và 302 tỷ đồng.

Tổng kết quý I, VNG ghi nhận mức lãi trước thuế 65 tỷ đồng thành tích đáng kể so với mức lỗ 43 tỷ hồi quý I/2023. Tuy nhiên, sau khi trừ thuế VNG lại bị lỗ 31,4 tỷ đồng.

Doanh thu 2.300 tỷ nhưng lợi nhuận của 'kỳ lân' VNG đã âm 10 quý liên tiếp
Kết quả kinh doanh của VNZ qua các quý. Đơn vị: tỷ đồng

Theo giải trình của VNG, lỗ giảm so với cùng kỳ chủ yếu nhờ việc quản lý chi phí một cách hiệu quả. Lỗ lũy kế từ năm ngoái kéo sang năm nay là do nhóm công ty tiếp tục thúc đẩy hoạt động quảng cáo các sản phẩm mới và sản phẩm chiến lược.

Tổng tài sản của VNG đạt gần 11.000 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm, với tài sản ngắn hạn gần 6,2 nghìn tỷ đồng, tăng 13%. Trong đó, lượng tiền mặt và tiền gửi đạt gần 4,6 nghìn tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tăng 11% so với đầu năm, đạt 7,5 nghìn tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn, chiếm 6,1 nghìn tỷ đồng, tăng 14%. Vay ngắn hạn VNG tăng 53% so với đầu năm lên 1.330 tỷ đồng còn vay dài hạn giảm 7% xuống 577 tỷ đồng. Tổng cộng, vay nợ của VNG tăng 38% so với đầu năm.

Bên cạnh đó, theo BCTC riêng quý I của VNG, khoản đầu tư rót vào Zion là đơn vị sở hữu ZaloPay tăng nhẹ, từ 72.65% lên 73.75% xấp xỉ khoảng 3.555 tỷ đồng.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn