Thống kê danh sách doanh nghiệp nợ thuế được Cục Thuế Đồng Nai công bố cho thấy, có 2 doanh nghiệp nợ thuế trên 100 tỷ đồng, là: Công ty TNHH MTV Trịnh Phong Giang (mã số thuế 3603061199), địa chỉ tại thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, với số nợ thuế 107,4 tỷ đồng. Công ty TNHH MTV Nhà máy sản xuất cồn Tùng Lâm (mã số thuế 3601004734), địa chỉ tại xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, với mức nợ thuế 100,8 tỷ đồng.

Nộp hồ sơ kê khai thuế tại Cục Thuế Đồng Nai. Ảnh Đỗ Doãn
Tiếp nhận hồ sơ kê khai nộp thuế tại Cục Thuế Đồng Nai. Ảnh: Đỗ Doãn

Kế sau 2 doanh nghiệp nợ thuế trên 100 tỷ đồng này là: Công ty TNHH Khu đô thị Phú Hội (mã số thuế 3601970738), địa chỉ tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, với mức nợ thuế 74,7 tỷ đồng. Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai (mã số thuế 3600260196), địa chỉ tại phường An Bình, TP. Biên Hòa, nợ thuế gần 40 tỷ đồng. Công ty cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai (mã số thuế 3600259916), địa chỉ tại phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, với mức nợ thuế hơn 32 tỷ đồng.

Cục Thuế Đồng Nai hiện đã giao chỉ tiêu thu nợ, xử lý nợ và tiền thuế nợ cụ thể đến từng phòng, chi cục thuế trực thuộc với mục tiêu thu tối thiểu 80% số tiền nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2023 chuyển sang và giảm số tiền nợ thuế trên tổng số thu ngân sách nhà nước năm 2024.