Dưới tay đại gia Hoàng Văn Dương, Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi làm ăn ra sao?

Lợi nhuận gộp thu về 7 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ năm trước đạt 6,5 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế của Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi đạt gần 4 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi có doanh thu đạt 55 tỷ đồng, giảm 4 tỷ đồng so với năm trước. Doanh thu giảm, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm cũng giảm 18% so với cùng kỳ, đạt 9 tỷ đồng. 

Nhìn về cơ cấu nguồn vốn của Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi, doanh nghiệp này có vốn chủ sở hữu chiếm phần lớn với 229 tỷ đồng và nợ phải trả chỉ có 25 tỷ đồng.

Tính đến hết quý III, doanh nghiệp này có tổng tài sản đạt 255 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 144 tỷ đồng và dài hạn là 110 tỷ đồng. 

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi vốn điều lệ 200.000.000.000 đồng. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này là ông Nguyễn Đăng Đơ, chức vụ Giám đốc.

Cuối năm 2016, Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi được chấp thuận giao dịch cổ phiếu phổ thông trên thị trường UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với 20.000.000 cổ phiếu lưu hành.

Năm 2017, Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đã rót 145 tỷ đồng vào Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi, để trở thành cổ đông lớn nhất. Cổ đông lớn thứ 2 là UBND tỉnh Quảng Ngãi với 48 tỷ đồng.

Sở hữu cổ phần lớn, ông Hoàng Văn Dương (SN 1971) - Chủ tịch HĐQT Hoàng Thịnh Đạt đã ngồi ghế Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi. Thành viên HĐQT của doanh nghiệp này còn có: Ông Đỗ Hữu Luận; Ông Lê Thanh Nghị; Hoàng Văn Thắng (Phó Giám đốc); Ông Nguyễn Đăng Đơ (Giám đốc). 

Ngoài ra, Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi này còn có 2 công ty con là Công ty TNHH Cấp nước Dung Quất và Công ty TNHH MTV Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi. 

Xem thêm tại vietnamfinance.vn