09:54, 11/10/2021

EMG: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EMG của CTCP Thiết bị phụ tùng cơ điện như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/10/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung xin ý kiến: Thông qua các báo cáo, tờ trình và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
            - Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 10/2021
            - Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng cơ điện – số 56 ngõ 102 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

  HNX