EverLand báo lãi giảm gần 90% trong quý 3

EverLand báo lãi giảm gần 90% trong quý 3

Dù đã giảm đáng kể chi phí nhưng lợi nhuận quý 3/2021 của CTCP Tập đoàn EverLand (HOSE: EVG) vẫn sụt giảm gần 90%.

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2021, doanh thu thuần của EVG ở mức gần 174 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ doanh thu bán nguyên liệu, hàng hóa. Biên lãi gộp giảm từ 5% xuống còn 3% khiến lợi nhuận gộp của Công ty giảm 58%, còn hơn 5 tỷ đồng.

Chi phí tài chính và chi phí bán hàng giảm đáng kể, lần lượt 68% và 77%. Tuy nhiên, chi phí quản lý lại tăng mạnh 78%, lên gần 4 tỷ đồng.

Kết quả, EVG chỉ lãi ròng 519 triệu đồng trong quý 3, sụt giảm gần 90% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 3/2021 của EVG. Đvt: Triệu đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2021 của EVG

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của EVG tăng trưởng 8% so với cùng kỳ, đạt hơn 690 tỷ đồng. Tuy nhiên, do biên lãi gộp “đi lùi”, lợi nhuận gộp của Công ty giảm 38%, còn gần 20 tỷ đồng.

Dù doanh thu tài chính tăng đột biến nhờ chuyển nhượng vốn nhưng lãi ròng 9 tháng đầu năm của EVG vẫn giảm 21% so với cùng kỳ, về mức gần 12 tỷ đồng.

Với việc lãi sau thuế hơn 12 tỷ đồng sau 9 tháng, EVG chỉ mới thực hiện được hơn 37% mục tiêu đạt hơn 32 tỷ đồng lợi nhuận đề ra cho cả năm 2021.

Tổng tài tài sản tại thời điểm cuối tháng 9 của EVG ghi nhận gần 2 ngàn tỷ đồng, tăng mạnh 93% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu do Công ty phát sinh khoản trả trước gần 672 tỷ đồng với CTCP Everland Vân Đồn, đồng thời khoản trả trước đối với CTCP Everland Phú Yên cũng tăng từ hơn 11 tỷ đồng lên gần 140 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Công ty tăng hơn 52%, lên hơn 435 tỷ đồng, phần lớn do EVG tăng khoản phải trả đối người bán đối với Công ty mẹ Tập đoàn EverLand tăng từ hơn 78 tỷ đồng hồi đầu năm lên hơn 290 tỷ đồng vào ngày 30/09/2021. Nợ vay Công ty ở mức 2 tỷ đồng, giảm 23% so với đầu năm.

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút