EVNFinance lãi ròng quý 3 hơn 89 tỷ đồng, nộp hồ sơ niêm yết HOSE

EVNFinance lãi ròng quý 3 hơn 89 tỷ đồng, nộp hồ sơ niêm yết HOSE

Kết thúc quý 3/2021, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance, UPCoM: EVF) đạt hơn 89 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 6% so cùng kỳ. Nợ xấu tăng 18% so với đầu năm, lên hơn 349 tỷ đồng.

Khép lại quý 3, thu nhập lãi thuần của EVF tăng mạnh 24% so với cùng kỳ năm trước, lên hơn 219 tỷ đồng.

Tuy nhiên, các hoạt động phi tín dụng của EVF đều có kết quả ảm đạm với lỗ thuần dịch vụ hơn 5 tỷ đồng, lỗ kinh doanh ngoại hối hơn 3 tỷ đồng. Ngoài ra, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư và hoạt động khác lần lượt giảm 81% và 50% so cùng kỳ.

Đồng thời, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 19% so với quý 3/2020, lên hơn 42 tỷ đồng.

Do đó, kết quả lợi nhuận ròng chỉ tăng 6% so cùng kỳ, đạt hơn 89 tỷ đồng.

Sau 9 tháng đầu năm 2021, EVF lãi ròng gần 238 tỷ đồng, tăng 55% so cùng kỳ, chủ yếu nhờ thu nhập lãi thuần tăng 10%, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư có lãi hơn 85 tỷ đồng, lợi nhuận từ hoạt động khác (106 tỷ đồng) - tăng 29% và thu nhập từ góp vốn mua cổ phần (8 tỷ đồng) - gấp 4.29 lần cùng kỳ.

Năm 2021, EVF đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 320 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2020. So với kế hoạch, EVF đã thực hiện 92% mục tiêu lợi nhuận cả năm sau 9 tháng.

Tại ngày 30/09/2021, tổng tài sản của EVF ghi nhận gần 31,908 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 11%, đạt gần 13,374 tỷ đồng.

Về nguồn vốn huy động, tiền gửi của khách hàng giảm 28% so với đầu năm, còn hơn 4,903 tỷ đồng. Đáng chú ý, phát hành giấy tờ có giá gấp 9.72 lần đầu năm, lên mức 4,860 tỷ đồng.

Xét về chất lượng nợ vay, nợ xấu của EVF tại thời điểm cuối quý 3/2021 tăng 18% so với đầu năm, lên mức hơn 349 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng 26% và nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) gấp 30.86 lần, trong khi nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) giảm 40%. Vì vậy, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 2.46% lên 2.61%.

Đáng chú ý, ngày 05/10/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết gần 305 triệu cp EVF, tương ứng vốn điều lệ hơn 3,047 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2021, cơ cấu cổ đông của EVF bao gồm Ngân hàng TMCP An Bình sở hữu 4.96% vốn điều lệ, Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Thiên Triều Aria sở hữu 4.99% vốn điều lệ, còn lại 90.05% thuộc các cổ đông khác.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút