FPT Retail báo lãi gấp 30 lần cùng kỳ

CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, mã FRT) vừa công bố BCTC hợp nhất quý I/2024 với doanh thu đạt 9.042 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn bán hàng tăng 10%, lợi nhuận gộp đạt 1.807 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận đạt 20%, cải thiện so với mức 15,2% của quý I/2023.

FPT Retail báo lãi gấp 30 lần cùng kỳ - ảnh 1

Doanh thu tài chính kỳ này đạt 25,2tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ; trong khi chi phí tài chính giảm 29% về mức 60,6 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí bán hàng và quản lý tăng 51% lên mức 1.682 tỷ đồng.

Kết quả, trong quý I/2024, FRT lãi trước thuế 88,7 tỷ đồng, gấp 45 lần cùng kỳ năm 2023; lãi sau thuế 61 tỷ đồng, gấp 30 lần cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận thuộc về công ty mẹ là 39 tỷ đồng, so với cùng kỳ âm hơn 5 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả kinh doanh trên, RPT Retail cho biết nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận sau thuế công ty mẹ cải thiện so với cùng kỳ.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính riêng công ty mẹ là 51 tỷ đồng, giảm lỗ 23%, tương ứng giảm lỗ khoảng 15 tỷ đồng so với quý I/2023. Nhờ quá trình thực hiện dịch chuyển cơ cấu sản phẩm, tỷ lệ lãi gộp của chuỗi FPTShop tăng lên khoảng 3% so với quý I/2023.

Đồng thời, FPT Retail cho biết do tiếp cận được nguồn vốn vay lãi suất tốt trong bối cảnh lãi suất thị trường giảm so với quý I/2023, giúp chi phí tài chính giảm khoảng 50% so với cùng kỳ.

Năm 2024, FPT Retail đặt kế hoạch doanh thu 37.300 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2023; lợi nhuận trước thuế 125 tỷ đồng, cải thiện nhiều so với con số lỗ gần 300 tỷ đồng của năm ngoái. Như vậy sau 3 tháng, doanh nghiệp bán lẻ đã hoàn thành 71% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm cuối quý I, Long Châu có 1.587 nhà thuốc, tăng 90 nhà thuốc so với đầu năm 2024. Công ty cũng phát triển mạng lưới trung tâm vaccine với 3 mô hình như shop in shop, side by side và cửa hàng độc lập, mở mới 41 trung tâm trong quý đầu năm 2024.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tổ chức ngày 17/4 vừa qua, FPT Retail đã công bố chiến lược mở rộng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện “Long Châu Healthcare Platform”. Để đầu tư cho chiến lược này, công ty dự kiến sẽ huy động vốn, thông qua chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư với giá trị chào bán tối đa là 10%.

Tại thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản của FPT Retail đạt 12.637 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là hàng tồn kho, với hơn 7.500 tỷ đồng, tuy nhiên đã giảm gần 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Công ty có 870 tỷ đồng khoản tiền và tương đương tiền, gần 1.600 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn; tăng hơn 250 tỷ đồng so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả của công ty ở mức 10.857 tỷ đồng, giảm hơn 500 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản giảm đáng kể là vay nợ ngắn hạn, từ mức hơn 8.100 tỷ đồng xuống hơn 7.200 tỷ đồng. Công ty không ghi nhận vay dài hạn.

FPT Retail: Kế hoạch doanh thu cao kỷ lục 37.300 tỷ đồng, chào bán tối đa 10% cổ phần Long Châu

Xem thêm tại nguoiquansat.vn