FUEVFVND: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 19/09/2023

FUEVFVND: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 19/09/2023

Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND thông báo kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 19/09/2023 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm