Gần 78.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản đáo hạn từ nay đến cuối năm 2024

Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 12/4/2024, có 4 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận trong tháng 4 với tổng giá trị đạt 1.400 tỷ đồng.

Cả 4 đợt phát hành này đều đến từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBBank) với tổng giá trị là 1.400 tỷ đồng. Trong đó, có 3 lô trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 1 lô trái phiếu kỳ hạn 8 năm.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 24.388 tỷ đồng, với 5 đợt phát hành ra công chúng trị giá 7.878 tỷ đồng (chiếm 32,3% tổng giá trị phát hành) và 22 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 16.510 tỷ đồng (chiếm 67,7% tổng số).

Tính riêng quý I/2024, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 15.710 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ. Trong đó, có 2 đợt phát hành ra công chúng trị giá 2.650 tỷ đồng, chiếm 16,9% tổng giá trị phát hành và 14 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 13.060 tỷ đồng, chiếm 83,1% tổng số.

Các doanh nghiệp đã mua lại 1.923 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 4. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu đã được mua lại trước hạn đạt 25.551 tỷ đồng, giảm 38,2% so với cùng kỳ năm 2023. Bất động sản là nhóm ngành dẫn đầu, chiếm 42,8% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng khoảng 10.944 tỷ đồng).

Trong phần còn lại của năm 2024, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 204.076 tỷ đồng. 38,2% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản với khoảng 77.942 tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng với gần 51.897 tỷ đồng (chiếm 25,4%).

Về kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2024, HĐQT CTCP tập đoàn Vingroup đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 được chia làm 4 đợt với tổng giá trị tối đa 8.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSĐB, kỳ hạn 2 năm.

HĐQT CTCP Vinhomes cũng đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa 10.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có TSĐB, mệnh giá là 100.000/trái phiếu, kỳ hạn dao động từ 2 năm đến 3 năm.

Xem thêm tại cafef.vn