Giá tăng 6 phiên liên tiếp, CII muốn bán gần 32 triệu cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua bán cổ phiếu quỹ

THeo đó, CII dự kiến bán 31.797.370 cổ phiếu quỹ và uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan tới việc bán cổ phiếu quỹ.

Tính tới 31/3/2023, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đang ghi nhận giá trị cổ phiếu quỹ là 737,02 tỷ đồng, tương ứng 23.179 đồng/cổ phiếu.

Trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 26/5 giá cổ phiếu CII có 6 phiên tăng liên tiếp lên 17.300 đồng/cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý I/2023, doanh thu thuần của CII đạt hơn 748 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 35 tỷ. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt hơn 7 tỷ đồng, giảm 99% so với cùng kỳ.

Năm 2023, CII đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 5.155 tỷ đồng và lãi ròng 469 tỷ đồng, lần lượt giảm 30% và 50% so với kết quả 2022. Với kết quả đã đạt được trong quý I, CII mới thực hiện được gần 15% kế hoạch doanh thu và gần 2% mục tiêu lợi nhuận năm.

Được biết, ĐHĐCĐ thường niên 2023, cổ đông CII đã thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, CII dự kiến phát hành 44.975.254 cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 14% và vốn điều lệ dự kiến sau ngày phát hành cổ phiếu thưởng là hơn 3.662 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến đến trước ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2023. Sau phát hành, cổ phiếu không bị hạn chế giao dịch.

Đồng thời, CII cũng thông qua phương án phát hành các trái phiếu chuyển đổi ra công chúng trong đó:

Ở gói 1, Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM sẽ phát hành tối đa 28,4 triệu trái phiếu (mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu) cho cổ đông hiện hữu nhằm huy động 2.840 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền, kỳ hạn 10 năm; thời gian phát hành trong năm 2023 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu và cán bộ, nhân viên của tổ chức phát hành tại thời điểm chốt danh sách. Tỷ lệ thực hiện là 10/1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu - tương ứng 10 quyền mua - sẽ được mua 1 trái phiếu).

Mục đích phát hành nhằm góp vốn vào Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận và/hoặc đầu tư trái phiếu riêng lẻ do chính công ty trên phát hành (tổng số tiền góp vốn/đầu tư tối đa 1.200 tỷ).

Phần vốn còn lại dự kiến được góp vào CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội và/hoặc đầu tư trái phiếu riêng lẻ được đơn vị này phát hành.

Với gói 2, CII dự phát hành tối đa 16,6 triệu trái phiếu chuyển đổi ra công chúng (mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu). Tỷ lệ thực hiện là 20/1 (nhà đầu tư sở hữu 20 quyền mua được mua 1 trái phiếu).

Đây là trái phiếu có kỳ hạn 10 năm nhằm mục đích thanh toán các lô trái phiếu CIIB2024009 (mã CII120018 - trị giá 500 tỷ đồng), trái phiếu CIIB2124009 (mã CII20018 - trị giá 590 tỷ đồng) và góp vốn vào CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội (tối đa 570 tỷ đồng).

Thời gian thực hiện tối đa 24 tháng sau khi ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022 kết thúc.

Mới đây, CII cho biết đang thực hiện hợp tác phát triển Dự án đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng tại số 152 Điện Biên Phủ, phường 25 quận Bình Thạnh, TP.HCM với CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) với hạn mức 1.150 tỷ. Ngoài ra, công ty cũng đang trong quá trình thoái vốn tại CTCP Đầu tư Hạ tầng nước Sài Gòn (SII).

Xem thêm tại vneconomy.vn