GTD: Miễn nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng đối với Bà Trịnh Thị Thúy Mai - Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Trường đảm nhiệm vị trí quyền Trưởng phòng Kế Toán

GTD: Miễn nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng đối với Bà Trịnh Thị Thúy Mai - Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Trường đảm nhiệm vị trí quyền Trưởng phòng Kế Toán

HNX

Tài liệu đính kèm