HAGL Agrico lỗ 47 tỷ đồng trong quý I/2024, nợ Nông nghiệp Trường Hải hơn 6.000 tỷ

Theo báo cáo tài chính quý 1/2024, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã HNG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 93,5 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán giảm 42% còn 93,5 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này gấp gần 4 lần cùng kỳ năm trước, ở mức 6,3 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 8% còn 67 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay ghi nhận 62,7 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt là 3,2 tỷ đồng và 4 tỷ đồng, đều giảm so vơi cùng kỳ năm trước.

HAGL Agrico lỗ 47 tỷ đồng trong quý I/2024, nợ Nông nghiệp Trường Hải hơn 6.000 tỷ - ảnh 1
HAGL Agrico lỗ 47 tỷ đồng trong quý I/2024

Kết quả, doanh nghiệp lỗ sau thuế 47 tỷ đồng, tuy nhiên đã cải thiện so với con số lỗ 112 tỷ đồng của quý I/2023. Đây là quý thứ 12 liên tiếp HAGL Agrico thua lỗ. Khoản lỗ lũy kế tính tới cuối kỳ lên đến 8.149 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả kinh doanh trên, ở mảng cây ăn trái, doanh thu quý I chỉ đạt 41,4 tỷ đồng với sản lượng 3.529 tấn, giảm 46% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là trong kỳ công ty chỉ tập trung chăm sóc và khai thác trên 918 ha diện tích vườn chuối có hiệu quả, so với cùng kỳ là 2.049 ha.

Phần diện tích còn lại đã dừng chăm sóc để tập trung nguồn lực tiến hành đầu tư mới đối với hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất; đẩy mạnh tập trung vào công tác quy hoạch, đầu tư đồng bộ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Tại mảng cây cao su, doanh thu trong quý I đạt 26 tỷ đồng với sản lượng 825 tấn. Theo HAGL Agrico, chu kỳ khai thác cao su kết thúc vào tháng 1 hằng năm nên cao su chỉ thu hoạch trong tháng 1. Ngoài ra, chi phí giá vốn lớn chủ yếu là chi phí khấu hao dẫn đến doanh thu không bù đủ chi phí.

Tính đến thời điểm ngày 31/3/2024, quy mô tài sản của doanh nghiệp là 14.247 tỷ đồng, trong đó chỉ còn hơn 6 tỷ tiền mặt, so với đầu năm ghi nhận là 76 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu chỉ còn 2.487 tỷ đồng.Tổng nợ vay cuối kỳ là hơn 8.800 tỷ đồng, bao gồm 2.543 tỷ đồng vay dài hạn. Trong đó, nợ lớn nhất là từ CTCP Nông nghiệp Trường Hải (đơn vị thành viên của Thaco) 6.040 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai là 1.120 tỷ đồng, còn lại là dư nợ từ ngân hàng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 diễn ra vào sáng ngày 4/5 vừa qua, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT HAGL Agrico, Chủ tịch Thaco Group cho biết, vốn công ty hơn 11.000 tỷ đồng thì đã lỗ hơn 8.000 tỷ đồng, nhưng Thaco vẫn ủng hộ đầu tư. “Tôi đánh cược vào nông nghiệp nói chung và HAGL Agrico rất lớn,” ông Trần Bá Dương nói.

Ông Trần Bá Dương chia sẻ, quan điểm của ông là giá trị thực bao gồm giá trị cứng về tài sản, giá trị về tiềm năng và niềm tin. Ông cũng cho biết rằng hiện tại, HAGL Agrico đã ra được mô hình, công việc tiếp theo là quản trị vận hành như thế nào để có lời. Công ty hy vọng năm nay sẽ đầu tư xây dựng được, đến 2025 sẽ có doanh thu ổn định và bắt đầu có lãi.

HAGL Agrico (HNG) sẽ đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng cho dự án tại Lào, lợi nhuận dự kiến 2.450 tỷ đồng/năm

Xem thêm tại nguoiquansat.vn