Hai công ty nước sạch sắp rời sàn chứng khoán

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), toàn bộ 17.717.665 cổ phiếu LWS của Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai và 21.586.514 cổ phiếu LCW của Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu sẽ không còn đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM từ những ngày đầu tháng 6 tới đây.

Cụ thể, HNX huy đăng ký giao dịch cổ phiếu LWS từ ngày 2/6 và LCƯ từ ngày 6/6/2023. Các nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu này chỉ có thể giao dịch trên sàn giao dịch tập trung trước đó một ngày, lần lượt vào ngày 1/6 và 5/6.

Lý do hủy đăng ký giao dịch đối với cả hai cổ phiếu là bởi doanh nghiệp đã hủy tư cách công ty đại chúng theo công văn số 2449/UBCK-GSĐC ngày 8/5/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thuộc trường hợp hủy đăng ký giao dịch theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 137 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Nội dung trên cũng đã trình cổ đông thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm nay.

Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai và Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu có quy mô khá khiêm tốn với vốn điều lệ lần lượt là 177,1 tỷ đồng và 216 tỷ đồng. Năm 2022, Cấp nước Lào Cai mang về 14 tỷ đồng lợi nhuận. Quy mô doanh thu đi ngang, còn lợi nhuận hàng năm đều quanh mức 14-15 tỷ đồng. Nước sạch Lai Châu dù có vốn điều lệ lớn hơn nhưng  doanh thu thấp hơn đáng kể. Doanh thu năm 2022 đạt 40 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ khi cổ phần hoá. Công ty chỉ kinh doanh hoà vốn trong các năm qua khi lợi nhuận gộp phần lớn để trang trải chi phí quản lý doanh nghiệp.

Trên sàn chứng khoán, thanh khoản cổ phiếu hai doanh nghiệp ngành nước đều rất khiêm tốn, phần lớn đều chỉ giao dịch vài trăm đơn vị. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu LCW đang giao dịch ở mức 7.400 đồng. Cổ phiếu LWS  hiện đóng cửa phiên gần nhất ở mức 8.100 đồng.

Xem thêm tại baodautu.vn