Lào Cai bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án khai thác quặng

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai làm việc với Tập đoàn Hoá chất Việt Nam để tháo gỡ, giải quyết khó khăn vướng mắc trong triển khai các dự án của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.

Theo thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai, hiện nay có 06 giấy phép khai thác quặng apatit còn hiệu lực và 01 giấy phép đã hết hạn (đang làm thủ tục gia hạn). Các Giấy phép đang còn hiệu lực: (1) Khai trường 20, 22 xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai; (2) Khai trường Mỏ Cóc 1, xã Tả Phời, thành phố Lào Cai; (3) Khai trường Ngòi Đum - Đông Hồ, P. Bắc Cường, Nam Cường, TP Lào Cai; (4) Khai trường 18, thuộc xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai; (5) Khai trường 19, xã Cốc San, huyện Bát Xát và xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai; (6) Khai trường Cam Đường 2, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai.

Giấy phép đang làm thủ tục gia hạn: Khai trường 10 khu Cam Đường 1, thuộc xã Cam Đường, thành phố Lào Cai.

Các khai trường chưa hoạt động: 03 khai trường: 18, 19 và Khai trường Cam Đường 2 do đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan, tổ chức giải phóng mặt bằng, thuê đất,...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Công ty Apatit Việt Nam.

Đối với dự án bãi thải số 3 nhà máy tuyển Tằng Loỏng, dự án khai trường 19, phía công ty đề xuất chính quyền hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Sau khi kết thúc khai thác Công ty cam kết sẽ hoàn nguyên trả lại mặt bằng cho địa phương triển khai các nội dung theo qui hoạch.

Dự án Ngòi Đum – Đông Hồ, hiện dự án đang thực hiện khai thác quặng 2 đáp ứng nhu cầu cho các đơn vị sản xuất phân bón và hóa chất, tuy nhiên do chưa có chỗ đổ thải đất đá nên Công ty phải tập kết đá tạm thời trong lòng khai trường. Công ty đề nghị các sở, ngành và UBND thành phố hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ trong công tác thuê đất và giải phóng mặt bằng các bãi thải.

Dự án khai trường Mỏ Cóc 1, hiện gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, di dời các hộ dân nên chưa triển khai được giải phóng mặt bằng. Đề xuất, kiến nghị tỉnh chỉ đạo, tháo gỡ giải quyết khó khăn trong công tác GPMB.

Dự án khai trường 10 (Cam Đường 1), gặp khó khăn trong công tác thuê đất, giải phóng mặt bằng, gia hạn giấy phép khai thác…

Ngoài ra còn một số vướng mắc liên quan đến đất khai thác; Tập kết tạm thời đuôi thải khô của Hồ thải Nhà máy tuyển Cam Đường lên mặt nền kho quặng 3 Cam Đường 2; Tập kết đất đá tạm thời trong lòng moong khai trường Ngòi Đum – Đông Hồ và khai trường Mỏ Cóc 1 khi chưa có bãi thải đất đá.

Về phương án chuyển giao vốn dự án đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp và xử lý nước sạch công suất 1.500m3/ngày đêm cho nhà máy tuyển Tằng Loỏng, đề xuất UBND tỉnh Lào Cai phối hợp với Tập đoàn hóa chất Việt Nam sớm giải quyết dứt điểm việc chuyển giao vốn của dự án này giữa Công ty Apatit Việt Nam và Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh cho rằng các khó khăn, vướng mắc không mới, chủ yếu liên quan đến giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện các bãi thải không phải do cơ chế, chính sách, qui định của pháp luật mà chủ yếu do công tác phối hợp, cách thức triển khai. Công ty chủ động phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương đặt ra lộ trình phù hợp thực hiện từng phần việc, giải phóng mặt bằng khu vực nào, vướng mắc bao nhiêu hộ dân, nguyên nhân vướng mắc ra sao phải cụ thể. Rà soát, điều chỉnh các nội dung chưa thống nhất với chính quyền địa phương liên quan đề quy hoạch sử dụng đất. Quan điểm ủng hộ, đồng hành với doanh nghiệp sớm đưa thêm các khai trường vào khai thác để ổn định hoạt động sản xuất của đơn vị, cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất hóa chất, phân bón trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh một số nội dung cần quan tâm, giải quyết tháo gỡ khó khăn như cấp giấy phép khai thác, đánh giá tác động môi trường, công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu năm 2024 đưa các khai trường vào hoạt động. Giao Sở Công thương phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường lên phương án sử dụng quặng Apatit; đề nghị Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tăng cường công tác lãnh chỉ đạo với Công ty Apatit. Đối với Khai trường 19, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trước tết âm lịch năm 2024 hoàn thiện xong công tác GPMB để khai mỏ được.

Đối với các khai trường khác, đề nghị Công ty phối hợp với UBND thành phố Lào Cai thực hiện rà soát lại hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, đồng thời phối hợp với UBND cấp xã xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất để làm căn cứ giải quyết. UBND thành phố Lào Cai hướng dẫn và phối hợp với đơn vị thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng để hoàn thiện thủ tục thuê đất, sớm đưa dự án vào hoạt động.

Đối với khai trường đã hết hạn khai thác, đang gia hạn (Khai trường 10 khu Cam Đường 1), đề nghị Công ty chủ động phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh liên quan đến tranh chấp đất đai với các hộ dân, hoàn thiện việc xác nhận bản đồ đo đạc địa chính theo quy định theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Xem thêm tại vneconomy.vn