Hàng chục doanh nghiệp, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán tháng 8/2023

Nhiều vi phạm giao dịch “chui”

Trường hợp vi phạm “nổi cộm” nhất trong tháng 8 thuộc về một cá nhân, là ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần (CTCP) Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG). Người này đã thực hiện giao dịch “chui” khi bán ra hơn 2,6 triệu cổ phiếu LDG vào ngày 15/8/2023 nhưng không báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) về việc dự kiến giao dịch.

Với vi phạm này, Chủ tịch HĐQT LDG bị xử phạt hành chính 520 triệu đồng và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 4 tháng.

Cùng hành vi bán “chui” còn có trường hợp ông Huỳnh Minh Lâm -  Kế toán trưởng CTCP Tập đoàn Địa ốc No va (Mã chứng khoán NVL) khi bán 603.790 cổ phiếu NVL, tương ứng hơn 6 tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu NVL, nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Theo đó, ông Lâm đã bị UBCKNN xử phạt hành chính 100 triệu đồng.

Không chỉ có cá nhân giao dịch chui, ngày 17/1/2023, CTCP Huy Hoàng Holding (tổ chức liên quan đến ông/bà Võ Phi Nhật Huy – Chủ tịch HĐQT của CTCP Big Invest Group – mã chứng khoán: BIG) đã mua 350.000 cổ phiếu BIG, tương ứng với 3,5 tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu BIG nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Ngày 29/8, UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 125 triệu đồng đối với CTCP Huy Hoàng Holding.

Những trường hợp không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và không báo cáo khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết cũng bị Thanh tra UBCKNN xử phạt hành chính, trong đó có 2 cá nhân và một doanh nghiệp.

Cụ thể, ông Hồ Trung Đông đã thực hiện giao dịch mua thêm cổ phiếu của CTCP Xây dựng số 5 (mã chứng khoán: VC5), tăng khối lượng (tỷ lệ) sở hữu cổ phiếu VC5 từ 4,74% lên 5,74%, trở thành cổ đông lớn của VC5. Tuy nhiên, ông Đông không báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) khi trở thành cổ đông lớn của VC5. Sau đó, ông Đông cũng thực hiện mua và bán cổ phiếu VC5, dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu liên tục vượt ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VC5 nhưng cũng không báo cáo HNX theo quy định.

Trường hợp tương tự, ông Nguyễn Văn Chức đã nhiều lần giao dịch mua và bán cổ phiếu của CTCP Du lịch Vietourist (mã chứng khoán: VTD) dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch tăng vượt ngưỡng 5%; thay đổi quá ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của VTD nhưng HNX không nhận được báo cáo.

Hai trường hợp cá nhân trên đều bị UBCKNN xử phạt hành chính mỗi người 75 triệu đồng.

CTCP Chứng khoán APG - cổ đông lớn của CTCP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn – mã chứng khoán: PSG) đã bán 635.931 cổ phiếu PSG dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của PSG (giảm từ ngưỡng 6% xuống ngưỡng 5%). Tuy nhiên, HNX cũng không nhận được báo cáo về thay đổi tỷ lệ sở hữu của APG.

Doanh nghiệp không công bố thông tin theo đúng quy định

Trong tháng qua, UBCKNN đã quyết định xử phạt 7 công ty do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật, công bố thông tin không đúng quy định pháp luật với tổng số tiền phạt là 615 triệu đồng. 

Các công ty vi phạm là CTCP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái, Tổng Công ty Phát triển Đô thi Kinh Bắc, Công ty TNHH Dịch vụ khách sạn Thùy Dương Việt Nam, Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ, CTCP Đầu tư Thương mại Thuỷ sản, CTCP Xi măng Công Thanh, CTCP Đầu tư và thương mại DIC. Hầu hết các công ty này không công bố, hoặc công bố không đúng quy định các tài liệu như: Báo cáo tài chính năm, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu, Báo cáo tình hình quản trị...

Mức phạt hành chính đối với các công ty này từ 77,5 triệu đồng đến 85 triệu đồng. Riêng CTCP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái bị phạt 120 triệu đồng, do công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, Nghị quyết ĐHĐCĐ, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022; công bố không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật về Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 của Công ty chưa trình bày đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Một trường hợp còn lại bị xử phạt trong tháng 8 không vi phạm về công bố thông tin mà là vi phạm quy định về đầu tư tài chính. Cụ thể, CTCP Quản lý quỹ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam bị UBCKNN phạt 175 triệu đồng do thực hiện tạm ứng cho một số cá nhân là nhân viên Công ty, mục đích tạm ứng là tạm ứng chi phí hoạt động của Công ty, không có nội dung công việc cụ thể cho từng nhân viên.

Xem thêm tại tapchitaichinh.vn