HAX: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ do phát hành ESOP và điều lệ

HAX: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ do phát hành ESOP và điều lệ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ do phát hành ESOP và điều lệ như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm