HUSK có kế hoạch đầy tham vọng đưa Việt Nam lên vị trí dẫn đầu trong việc giảm thiểu carbon trong các chuỗi giá trị quan trọng như cà phê và lúa gạo bằng cách cải tạo đất, hấp thụ carbon và giảm sử dụng phân bón tổng hợp.

Hé lộ công ty vừa được Mekong Capital rót 5 triệu USD
HUSK chú trọng đào tạo phụ nữ làm đại sứ nông nghiệp carbon, tạo động lực cho họ để thúc đẩy các hoạt động bền vững và phổ cập cho mọi người về sức khỏe của đất. Ảnh minh họa.

Theo đó, công ty đang trong quá trình đẩy nhanh chuyển đổi sang nông nghiệp tái tạo bằng hoạt động phát triển hệ thống công nghệ và sản phẩm giúp cải thiện chất lượng đất, hấp thụ carbon và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

Được biết, công ty sản xuất than sinh học và phân bón sinh học cam kết các ứng dụng thực tiễn về nông nghiệp tái tạo tại Đông Nam Á này được thành lập vào năm 2017 bởi Heloise Buckland và Carol Rius. Khi Richard Kendall gia nhập vào năm 2019, công ty ưu tiên về lãnh đạo nữ và các giải pháp đổi mới.

Tại Việt Nam, HUSK tiếp thị sản phẩm chủ yếu ở các vùng trung du cho cây rau, cà phê và các vùng Đồng bằng sông Cửu Long cho việc canh tác lúa. Công ty đặt mục tiêu đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về phân bón hữu cơ tại Việt Nam theo mục tiêu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhằm nâng tỷ lệ sản phẩm hữu cơ được đăng ký lên 25% vào năm 2025.

Mekong Capital được thành lập 2001, là công ty đầu tư vốn cổ phần tư nhân Việt Nam. Một số công ty, tập đoàn nổi bật trong danh mục đầu tư của quỹ như: Chuỗi cửa hàng Thế Giới Di Động, Chuỗi nhà hàng Golden Gate, Trường Quốc tế Việt Nam Úc (VAS), Dược phẩm Traphaco, Trang sức Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Masan, Chuỗi cửa hàng tài chính tiện ích F88.

Quỹ thứ năm do Mekong Capital tư vấn, MEF IV, là quỹ đầu tư vốn cổ phần tư vấn với quy mô quỹ 246 triệu USD. MEF IV tập trung vào các ngành bán lẻ, giáo dục, nhà hàng, dịch vụ tiêu dùng, hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) và chăm sóc sức khỏe như Entobel, Rever, LiveSpo, Tập đoàn HSV, Mutosi, Marou, Gene Solutions và F88.