HEM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HEM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HEM của CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1,000 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 20/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/10/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân, các giấy tờ khác (nếu có) theo hướng dẫn của Công ty khi nhận cổ tức, địa chỉ nhận cổ tức tại:
Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội;
Địa chỉ: Km12 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội;
Điện thoại: 02432053868 – máy lẻ 604
Phương thức chi trả: Bằng tiền mặt và bằng chuyển khoản.năm 2023

HNX