HNX vừa bổ sung 12 mã bị cắt margin

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có quyết định bổ sung một loạt cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không được ký quỹ (margin) từ ngày 8-11/9 tới.

-CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APS): chứng khoán bị cảnh báo và APS chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên 2023 đã được soát xét quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn công bố thông tin, lợi nhuận sau thuế năm 2022 tại BCTC kiểm toán năm 2022 là con số âm.

- CTCP Viễn thông VTC (VTC): lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2023 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2023 trên BCTC hợp nhất bán niên đã soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là con số âm.

- CTCP Vinafreight (VNF): lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 06 tháng đầu năm 2023 trên BCTC hợp nhất bán niên năm 2023 của VNF được soát xét bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam ký là số âm.

- CTCP Trang (TFC): bị cắt margin từ 11/9 do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 06 tháng đầu năm 2023 trên BCTC họp nhất bán niên năm 2023 của VFC được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là số âm.

Trước đó, HNX cũng có các quyết định bổ sung 9 mã chứng khoán vào diện không được phép giao dịch ký quỹ (vay margin) từ ngày 6-8/9 gồm: SDG, DDG, ICG, AAV, DST, GMA, DVG, QTC và SPC.

- CTCP Sadico Cần Thơ (SDG): lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2023 trên Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ được soát xét bởi chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Cần thơ là số âm.

- CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất Nhập khẩu Đông Dương (DDG): lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2023 và lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 30/6/2023 trên Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 soát xét bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam là số âm.

- CTCP Xây dựng Sông Hồng (ICG) vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ từ ngày 6/9 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC là số âm.

- CTCP AAV Group (AAV): lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2023 trên Báo cáo tài chính hợp nhất bản niên năm 2023 của CTCP AAV Group được soát - xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP là số âm.

- CTCP Đầu tư Sao Thăng Long (DST), CTCP G-Automobile (GMA), CTCP Đại Việt Group DVG (DVG), CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam (QTC), CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (SPC): cùng có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2023 là số âm.

Trước đó, vào đầu quý 3/2023, HNX đã công bố danh sách 72 mã bị cắt margin và nâng số mã bị cắt margin hiện nay tăng lên 84 mã.

Xem thêm tại vneconomy.vn