HPH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HPH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPH của CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc – Tổ dân phố Hòa Yên - phường Thọ Xương – thành phố Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 15/08/2023 và xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/Giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

HNX