08:32, 10/05/2022

IBD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IBD của CTCP In Tổng hợp Bình Dương như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 7.64%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 764 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 31/05/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP In Tổng hợp Bình Dương, Số 1 Đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

  HNX