14:15, 15/06/2022

JVC: Thông báo về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (mã CK: JVC) vào diện cảnh báo như sau:

    HOSE