14:14, 15/06/2022

JVC: Thông báo về việc giữ nguyên diện kiểm soát

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (mã CK: JVC) như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE