Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) muốn vay thêm 700 tỷ đồng từ ngân hàng để bổ sung vốn kinh doanh

Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) muốn vay thêm 700 tỷ đồng từ ngân hàng để bổ sung vốn kinh doanh

Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thông qua vay vốn ngắn hạn, trung dài hạn, bảo lãnh, mở L/C, vay thấu chi và các hình thức cấp tín dụng khác tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bình Dương để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên và đầu tư vào các dự án.

Trong đó, hạn mức vay ngắn hạn và bảo lãnh giai đoạn 2024 – 2025 là 700 tỷ đồng, thời gian vay tối đa mỗi món vay là 11 tháng/món, Công ty sẽ sử dụng tài sản đảm bảo có thể là tài sản cố định hữu hình, vô hình, cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi… thuộc sở hữu của Kinh doanh và Phát triển Bình Dương làm tài sản đảm bảo.

Được biết, tính tới cuối quý I/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Kinh doanh và Phát triển Bình Dương giảm 0,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 3,1 tỷ đồng, về 1.576,6 tỷ đồng và bằng 205,7% vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu chỉ 766 tỷ đồng).

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ghi nhận doanh thu đạt 119,21 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận âm 24,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 40,3 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 20,6%, lên 25,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 40,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 8,6 tỷ đồng, lên 30 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 14%, tương ứng giảm 4,45 tỷ đồng, về 27,34 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 7,1%, tương ứng giảm 1,96 tỷ đồng, về 25,6 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý đầu năm 2024, lợi nhuận gộp mà Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Trong năm 2024, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 2.441 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 407,8 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc năm quý đầu năm 2024 với việc tiếp tục lỗ thêm 24,1 tỷ đồng, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương còn cách rất xa kế hoạch lãi 407,8 tỷ đồng trong năm 2024.

Được biết, trước đó, trong năm 2023, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đã ghi nhận lỗ 402,8 tỷ đồng.

Với việc tiếp tục lỗ trong quý đầu năm 2024, tính tới 31/3/2024, tổng lỗ luỹ kế của Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đã lên tới 390,57 tỷ đồng, bằng 39% vốn vốn điều lệ (vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/5, cổ phiếu TDC tăng 30 đồng, lên 8.500 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn