Lãi suất ngân hàng SHB mới nhất tháng 5/2024

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) niêm yết biểu lãi suất theo 2 hạn mức tiền gửi là dưới 2 tỷ đồng và từ 2 tỷ đồng trở lên.

Lãi suất dành cho khách hàng cá nhân gửi tại quầy

Đối với tiền gửi dưới 2 tỷ đồng, SHB niêm yết mức lãi suất huy động dao động trong khoảng 2,7-5,6%/năm.

Cụ thể, tại kỳ hạn 1-2 tháng, SHB niêm yết mức lãi suất là 2,7%/năm.

Tại kỳ hạn 3 tháng, SHB niêm yết mức lãi suất là 2,9%/năm.

Tại kỳ hạn 4-5 tháng, SHB niêm yết mức lãi suất là 3%/năm.

Tại kỳ hạn 6 tháng, SHB niêm yết mức lãi suất là 3,9%/năm.

Tại kỳ hạn từ 7-11 tháng, SHB niêm yết mức lãi suất là 4%/năm.

Tại kỳ hạn 9-11 tháng, SHB niêm yết mức lãi suất là 4,1%/năm.

Tại kỳ hạn 12 tháng, SHB niêm yết ở mức 4,8%/năm, kỳ hạn 13 tháng và 15 tháng là 4,9%/năm, kỳ hạn 18 tháng là 5%/năm, kỳ hạn 24 tháng là 5,3%/năm và kỳ hạn 36 tháng hoặc từ 36 tháng trở lên là 5,6%/năm.

Đối với khách hàng sở hữu các khoản tiết kiệm từ 2 tỷ đồng trở lên sẽ được áp dụng mức lãi suất cao hơn 0,1 điểm % so với hạn mức dưới 2 tỷ đồng, tương đương với mức 2,8-5,7%/năm.

Ngoài ra, tiền gửi kỳ hạn dưới 1 tháng vẫn duy trì lãi suất ổn định ở mức 0,5%/năm.

Lãi suất ngân hàng SHB mới nhất tháng 5/2024
Lãi suất ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân tháng 5/2024

Lãi suất dành cho khách hàng cá nhân gửi trực tuyến

Đối với hình thức gửi tiền trực tuyến, SHB niêm yết bảng lãi suất dao động trong khoảng 2,8-5,8%/năm. Đáng chú ý, mức lãi suất này đang cao hơn khoảng 0,1-0,5 điểm % so với mức lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy.

Cụ thể, tại kỳ hạn 1-2 tháng, SHB niêm yết mức lãi suất là 2,8%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 3%/năm, kỳ hạn 4-5 tháng là 3,1%/năm.

Tại kỳ hạn 6 tháng và 7 tháng, SHB niêm yết mức lãi suất là 4,2%/năm và 4,3%/năm. Tại kỳ hạn 9-11 tháng, SHB niêm yết mức lãi suất là 4,4%/năm.

Lãi suất ngân hàng SHB mới nhất tháng 5/2024
Lãi suất ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân gửi trực tuyến
tháng 5/2024

Tại kỳ hạn 13 tháng và 15 tháng, SHB niêm yết mức lãi suất tiền gửi là 5%/năm, kỳ hạn 18 tháng là 5,2%/năm và kỳ hạn 24 tháng là 5,5%/năm.

Tại kỳ hạn 36 tháng, SHB niêm yết mức lãi suất là 5,8%/năm. Đây là mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng SHB trong tháng 5 này.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn