Lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 2/2024 cao nhất 5%/năm

Lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng cá nhân

So với tháng trước, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã điều chỉnh khung lãi suất huy động vốn giảm 0,2 - 0,3 điểm phần trăm. Theo đó, khung lãi suất tiền gửi ghi nhận được từ 1,9%/năm đến 5%/năm, nhận lãi cuối kỳ. 

Nguồn: Hà Nội Mới. 

Chi tiết, đối với kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất ở cùng mức 1,9%/năm.

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng sẽ được ấn định lãi suất ngân hàng VietinBank là 2,2%/năm. 

VietinBank điều chỉnh lãi suất cho các kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng giảm 0,3%/năm xuống còn 3,2%/năm. 

4,8%/năm là lãi suất huy động vốn được áp dụng cho kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 24 tháng. 

Ngân hàng VietinBank đang triển khai mức lãi suất ưu đãi nhất dành cho khách hàng cá nhân khi gửi tiết kiệm tại các kỳ hạn từ 24 tháng trở lên là 5%/năm. Đây đồng thời cũng là mức lãi suất cao nhất được ghi nhận tại VietinBank vào thời điểm khảo sát. 

Trong trường hợp, khách hàng chọn gửi tiền không kỳ hạn sẽ được hưởng lãi suất chỉ 0,1%/năm. Trong khi các tài khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng sẽ được niêm yết lãi suất là 0,2%/năm. 

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,1

Dưới 1 tháng

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 

1,9

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 

1,9

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 

2,2

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 

2,2

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 

2,2

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 

3,2

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 

3,2

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 

3,2

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 

3,2

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 

3,2

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 

3,2

12 tháng

4,8

Trên 12 tháng đến 13 tháng 

4,8

Trên 13 tháng đến dưới 18 tháng 

4,8

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 

4,8

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

5

36 tháng

5

Trên 36 tháng

5

Nguồn: VietinBank

Lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Cũng trong tháng này, phạm vi lãi suất ngân hàng được áp dụng cho phân khúc khách hàng doanh nghiệp giảm 0,2 - 0,3%/năm tại nhiều kỳ hạn. Ngân hàng VietinBank hiện đang triển khai lãi suất từ 1,9%/năm đến 4,2%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ. 

Khảo sát cho thấy, 1,9%/năm là mức lãi suất đang được áp dụng cho các kỳ hạn gửi từ 1 tháng đến dưới 2 tháng. 

Khách hàng gửi tiết kiệm với kỳ hạn từ 2 tháng đến dưới 6 tháng sẽ được hưởng lãi suất ở cùng mức 2,2%/năm. 

Đối với các kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, lãi suất tiết kiệm đều được ấn định chung một mức là 3,2%/năm. 

Hiện tại, ngân hàng VietinBank đang áp dụng lãi suất huy động vốn ưu đãi nhất cho khách hàng doanh nghiệp là 4,2%/năm, tại các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. 

Lưu ý, các tài khoản không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn gửi dưới 1 tháng sẽ được niêm yết lãi suất là 0,2%/năm. 

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,2

Dưới 1 tháng

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 

1,9

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 

1,9

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 

2,2

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 

2,2

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 

2,2

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 

3,2

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 

3,2

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 

3,2

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 

3,2

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 

3,2

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 

3,2

12 tháng

4,2

Trên 12 tháng đến 13 tháng 

4,2

Trên 13 tháng đến dưới 18 tháng 

4,2

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 

4,2

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

4,2

36 tháng

4,2

Trên 36 tháng

4,2

Nguồn: VietinBank

Xem thêm tại vietnambiz.vn