Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp, tâm điểm BMP, MFS, CAV

- CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (Mã HGM): Ngày 20/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 20/12/2023.

- CTCP Đường Kon Tum (Mã KTS): Ngày 20/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền niên độ 2022 - 2023 tỷ lệ 8% (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày thanh toán là 8/12/2023.

- CTCP Nhựa Bình Minh (Mã BMP): Ngày 21/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 tỷ lệ 65% (1 cổ phiếu được nhận 6.500 đồng). Ngày thanh toán là 12/12/2023.

- CTCP Thủy điện Buôn Đôn (Mã BSA): Ngày 22/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 9,803% (1 cổ phiếu được nhận 980,3 đồng). Ngày thanh toán là 14/12/2023.

- CTCP Dịch vụ kỹ thuật Mobifone (Mã MFS): Ngày 23/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày thanh toán là 25/12/2023.

- CTCP Dây cáp điện Việt Nam - Cadivi (Mã VAC): Ngày 24/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023 tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày thanh toán là 8/12/2023.

- CTCP Môi trường đô thị Phú Yên (Mã MPY): Ngày 30/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 6% (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày thanh toán là 25/12/2023.

- CTCP Thương mại Kiên Giang (Mã KTC): Ngày 4/12/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 2% (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày thanh toán là 26/12/2023.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn