Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 15-19/1

Ngày 31/1/2024, Tổng công ty IDICO - CTCP (HNX: IDC) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/1/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/1/2024.

Ngày 31/1/2024, CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận (HNX: BST) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 100 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/1/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/1/2024.

Ngày 31/1/2024, CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận (HNX: BST) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.200 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/1/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/1/2024.

Ngày 26/1/2024, CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (HoSE: GDT) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/1/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/1/2024.

Ngày 31/1/2024, CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (UPCoM: THP) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 300 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/1/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/1/2024.

Ngày 2/2/2024, CTCP Traphaco (HoSE: TRA) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 2.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/1/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/1/2024.

Ngày 30/1/2024, CTCP Dược phẩm Hà Nội (UPCoM: DHN) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/1/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/1/2024.

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 15-19/1
VIB, IDC, IDP,… và loạt doanh nghiệp chốt trả cổ tức

Ngày 2/2/2024, CTCP Hanel Xốp nhựa (UPCoM: HNP) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/1/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/1/2024.

Ngày 26/1/2024, CTCP Dược phẩm Hải Phòng (UPCoM: DPH) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.700 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/1/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/1/2024.

Ngày 31/1/2024, CTCP Thủy điện Sê San 4A (HoSE: S4A) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1.200 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/1/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/1/2024.

Ngày 6/2/2024, Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel (HoSE: CTR) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1.919 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/1/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/1/2024.

Ngày 5/2/2024, CTCP Sữa Quốc tế (UPCoM: IDP) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 8.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/1/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/1/2024.

Ngày 29/3/2024, CTCP Thủy điện Thác Mơ (HoSE: TMP) trả cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, 3.883 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/1/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/1/2024.

Ngày 31/1/2024, CTCP Dược phẩm Hà Tây (HNX: DHT) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/1/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/1/2024.

Ngày 21/2/2024, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (HoSE: VIB) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 600 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/1/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/1/2024.

Ngày 28/6/2024, CTCP Nhiệt điện Phả Lại (HOSE: PPC) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 1,875 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/1/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/1/2024.

>> 3 doanh nghiệp chốt trả cổ tức ‘khủng’ đầu năm 2024: Tỷ lệ 38-85% bằng tiền

Xem thêm tại nguoiquansat.vn