Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 30/11

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 30/11 - Ảnh 1.

Tin doanh nghiệp

DGC - CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang- Ngày 20/12 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 30% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 3.000 đồng. DGC dự kiến chi trả vào 18/1/2024.

VNF - CTCP Vinafreight – Thông qua việc chính thức tiến hành các thủ tục pháp lý nhằm giải thể công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Con Đường Việt.

VMS - Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải - Ngày 8/12 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 1.000 đồng. VMS dự kiến chi trả vào 22/12/2023.

NTH - CTCP Thủy điện Nước Trong - Ngày 25/12 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 1.000 đồng. NTH dự kiến chi trả vào 11/1/2024.

HU4 -Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 - Ngày 13/12 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 1.000 đồng. HU4 dự kiến chi trả vào 27/12/2023.

SBR - CTCP Cao su Sông Bé - Ngày 12/12 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Thời gian họp dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 27/12/2023 đến ngày 29/12/2023. Nội dung họp bao gồm thông qua tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị; bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và một số nội dung khác (nếu có).

HPP - CTCP Sơn Hải Phòng - Ngày 15/12 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 1.000 đồng. HPP dự kiến chi trả vào 31/1/2024.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

KBC - Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần – Nhóm quỹ Dragon Capital báo cáo bán ra 500 nghìn cổ phiếu KBC, giảm sở hữu xuống còn gần 45,9 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 5,9768% vốn. Giao dịch diễn ra trong phiên 23/11/2023.

GEG - Công ty Cổ phần Điện Gia Lai - CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa báo cáo mua 9,9 triệu cổ phiếu GEG trong phiên 22/11 và mua 3,1 triệu cổ phiếu GEG trong phiên 27/11, nâng lượng sở hữu lên 37,5 triệu cổ phiếu tỷ lệ 10,99% vốn. Mục đích nhằm sắp xếp lại danh mục đầu tư tại các công ty con, thay đổi tỷ lệ sở hữu.

CTX - Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam - CTCP Đầu tư Hòa Bình Fundings nhận chuyển nhượng 11,8 triệu cổ phiếu CTX, tương ứng tỷ lệ 15% vốn.

Ngược chiều, CTCP Thăng Long Fundings chuyển nhượng hơn 3,1 triệu cổ phiếu CTX; Bà Ngô Thị Thu Lý chuyển nhượng gần 2,8 triệu cổ phiếu CTX; Ông Lý Quốc Hùng chuyển nhượng hơn 5,9 triệu cổ phiếu CTX.

HMH - CTCP Hải Minh - CTCP Đại lý Cánh Đồng Xanh đã mua 376.091 cổ phiếu HMH. Giao dịch diễn ra từ 25/10 đến 17/11/2023. Đại lý Cánh Đồng Xanh là tổ chức có liên quan đến Người được ủy quyền công bố thông tin HMH Phan Trọng Long.

THP - CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Phi Anh đã mua 0 cổ phiếu trên tổng số 800 nghìn cổ phiếu THP đăng ký. Nguyên nhân không hoàn tất do giá cổ phiếu không đạt được như kỳ vọng của cá nhân.

PET -Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khíÔng Cao Trường Sơn đã mua hơn 156 nghìn cổ phiếu PET, nâng sở hữu lên hơn 5,44 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,1%, trở thành cổ đông lớn tại PET. . Giao dịch diễn ra trong phiên 24/11/2023.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

MAC - CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật hàng hải Giám đốc công ty con Macstar HCM của MAC Bùi Thị Thu Hương đăng ký mua 200.000 cổ phiếu MAC theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Thời gian giao dịch dự kiến từ 4/12 đến 31/12/2023.

Xem thêm tại cafef.vn