Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 8/11

Tin doanh nghiệp

HGM - Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang – Ngày 20/11 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). HGM dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 20/12/2023.

HBS - Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình – Công bố nhận được đơn từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của ông Nguyễn Hữu Tuấn từ 5/11/2023.

PGB - Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Long, đồng thời miễn nhiệm chức danh Giám đốc Khối Công nghệ thông tin đối với ông Long và thanh lý hợp đồng lao động từ 15/12/2023.

AG1 - CTCP 28.1 – Nhận được quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế do khai sai thuế TNDN và khai sai dẫn tới thiếu số thuế GTGT phải nộp. AG1 bị phạt gần 16 triệu đồng, truy thu 46 triệu đồng tiền thuế, phạt chậm nộp gần 11 triệu và điều chỉnh giảm lỗ gần 2,6 tỷ đồng.

PVC - Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem) - Ngày 15/11 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 1,8% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 180 đồng). PVC dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 11/12/2023.

CAV - Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam - Ngày 24/11 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 20% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 2.000 đồng). CAV dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 8/12/2023.

PC1 - Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 – Ngày 23/11 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022, tỷ lệ 15% tương ứng mỗi 100 cổ phiếu nhận về 15 cổ phiếu mới. PC1 dự kiến phát hành thêm 40,56 triệu cổ phiếu mới trong quý 4/2023.

SMN - CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam – Thông báo phương án bán ra 8.700 cổ phiếu quỹ nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn lưu động. Giao dịch dự kiến từ 15/11 đến 14/12

TV3 - Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 – Ngày 8/12 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 500 đồng). TV3 dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 15/12/2023.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CSC - CTCP Tập đoàn COTANA – Bà Huỳnh Thị Mai Dung, người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT CSC Nguyễn Đỗ Lăng đã bán 976.000 trên tổng số 1 triệu cổ phiếu CSC đăng ký. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 4.150.669 CP (tỷ lệ 13,31%). Giao dịch diễn ra từ 4/10 đến 2/11/2023.

VCG - Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Nhóm quỹ Dragon Capital báo cáo mua vào 1,3 triệu cổ phiếu VCG trong phiên 2/11. Sau giao dịch nhóm quỹ nắm hơn 27 triệu cổ phiếu VCG, tương ứng tỷ lệ 5,068%.

HPM - CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc - Ủy viên HĐQT Nguyễn Cao Đẳng đã bán 0 cổ phiếu trên tổng số 456.000 cổ phiếu đăng ký bán. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu ông Đẳng nắm giữ là 551.200 cp (tỷ lệ 14,51%).

VVS - Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển máy Việt Nam - Ông Nguyễn Vũ Trụ - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc đã mua 123.800 cổ phiếu vào ngày 03/11/2023.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VNT - CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương - Công ty cổ phần Transimex đăng ký mua 750.000 cổ phiếu VNT. Thời gian giao dịch dự kiến từ 8/11 đến 6/12/2023. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là hơn 3,1 triệu CP (tỷ lệ 18,66%).

CCA - CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Võ Đông Đức đăng ký mua 50.000 cổ phiếu CCA. Thời gian giao dịch dự kiến từ 9/11 đến 30/11/2023. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.529.733 CP (tỷ lệ 40,26%)

Xem thêm tại cafef.vn