Loạt công ty chứng khoán VNDirect, Vietcap,... bị xử phạt ngay trước khi nghỉ Tết Âm lịch: Có trường hợp tới hàng tỷ đồng

Ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành hàng loạt Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều công ty chứng khoán.

Công ty cổ phần Chứng khoán VnDirect (mã VND) nhận quyết định xử phạt với tổng mức phạt tiền là 642,5 triệu đồng.

Cụ thể, VNDirect bị phạt tiền 250 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính khi phối hợp với bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền giao dịch mua chứng khoán/rút tiền khi chưa báo cáo UBCKNN, khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN.

Công ty tiếp tục bị phạt tiền 125 triệu đồng do cho khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi tài khoản không đủ tiền tại thời điểm đặt lệnh tại một số ngày.

VNDirect còn bị phạt tiền 175.000.000 đồng triệu đồng do nhận ủy quyền của khách hàng thực hiện chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản của khách hàng; phạt tiền 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Công ty đối với các Quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) số 447-2/2021/QĐ-HĐQT ngày 15/7/2021, số 198-1/2022/QĐ-HĐQT ngày 15/3/2022, các Quyết định của Chủ tịch HĐQT số 273-1/2022/QĐ-CTHĐQT ngày 25/4/2022, số 130-1/2022/QĐ-CTHĐQT ngày 08/03/2022; Công ty không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành trái phiếu năm 2020).

Tương tự, Chứng khoán Vietcap (mã VCI) cũng nhận quyết định xử phạt của UBCKNN với tổng số tiền là 295 triệu đồng.

Trong đó, Vietcap bị phạt tiền 137,5 triệu đồng do cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Vietcap còn bị phạt tiền 65 triệu đồng do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán vào vị trí Giám đốc phòng Giao dịch Chứng khoán - Khách hàng tổ chức và Phó giám đốc phòng trái phiếu; bố trí một số nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện ký hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán với khách hàng với vai trò là nhân viên tự vấn mở tài khoản.

CTCK này tiếp tục bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin trên chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp Cbonds của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022 và 6 tháng năm 2023; công bố thông tin không đúng thời hạn Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022.

Chứng khoán VPBank (VPBankS) bị xử phạt tổng cộng 340 triệu đồng. Trong đó, phạt tiền 65 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty báo cáo không đúng thời hạn cho HNX các tài liệu sau gồm: Báo cáo của tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành Quý I/2022; Báo cáo cơ cấu nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu theo từng tên/mã trái phiếu tại thời điểm Quý 4/2021 và năm 2021; Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu Quý 4/2021 và năm 2021; Báo cáo tình hình đăng ký, lưu ký trái phiếu Quý 4/2021 và năm 2021; Báo cáo tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ Quý 4/2021 và năm 2021.

VPBankS còn bị phạt tiền 275 triệu đồng do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ. Tại bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ đối với mã trái phiếu MYPCH2226001 ngày 05/5/2022 do Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Mỹ Phú phát hành và mã trái phiếu NPMCH2227001 ngày 18/5/2022 do Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo phát hành không có đầy đủ nội dung về việc nêu rõ thời gian giải ngân nguồn vốn từ phát hành trái phiếu theo hướng dẫn tại khoản 1, Mục IV theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (Thông tư số 122/2020/TT-BTC); Tại bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ đối với mã trái phiếu NHRCH2225001 ngày 24/3/2022 do Công ty cổ phần Nova Hotels & Resorts phát hành, thông tin về tài sản đảm bảo chưa liệt kê chi tiết tài sản, giá trị tài sản, hiện trạng pháp lý của tài sản theo hướng dẫn tại khoản 10, Mục III theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 122/2020/TT-BTC.

Ngoài ra, Chứng khoán Stanley Brothers bị xử phạt 450 triệu đồng với hai lỗi vi phạm gồm không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng được và có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ và báo cáo có nội dung sai lệch.

Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) bị phạt 395 triệu đồng do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ; báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật và vi phạm quy định về mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng.

Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình bị xử phạt 92,5 triệu đối với hành vi không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Nặng nhất là tại Chứng khoán BOS. Công ty bị xử phạt 1,08 tỷ đồng với hàng loạt hành vi vi phạm như cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi không có đủ tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán tại thời điểm đặt lệnh; không lưu giữ bằng chứng chứng minh đặt lệnh của một số khách hàng; Cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán khi chưa được UBCKNN chấp thuận bằng văn bản,...

Xem thêm tại cafef.vn