Loạt doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm công bố thông tin trái phiếu, tâm điểm Saigon Glory

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với một số doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin về trái phiếu doanh nghiệp.

Trong đó, Công ty TNHH Saigon Glory bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty TNHH Saigon Glory không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023; tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023, tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023.

Bên cạnh đó, công ty gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho HNX không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; báo cáo tài chính bán niên 2021; báo cáo tài chính năm 2021; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021.

Saigon Glory là công ty con 100% vốn sở hữu của Tập đoàn Bitexco. Công ty từng phát hành 10 lô lẻ trái phiếu trị giá 10.000 tỷ đồng cho gần 4.000 trái chủ để thực hiện dự án The Spirit of Saigon.

Loạt doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin liên quan trái phiếu
Dự án The Spirit of Saigon của Saigon Glory

Mới nhất, CTCP In tổng hợp Bình Dương cũng bị xử phạt tổng cộng 75 triệu đồng. Trong đó, phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật; phạt 15 triệu đồng do không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

Ngoài ra, CTCP Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục cũng vừa bị phạt tiền 92,5 triệu đồng; CTCP Năng lượng Bắc Phương bị phạt 77,5 triệu đồng… đều do các hành vi vi phạm công bố thông tin liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn