Loạt doanh nghiệp chốt trả cổ tức khủng trong tháng 5, tỷ lệ tối thiểu 50% bằng tiền

Ngày 7/5 tới đây, CTCP Vận tải và chế biến than Đông Bắc (VDB) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 53,36%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 5.360 đồng. Thời gian thanh toán 24/5/2024.

CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết (PTG) sẽ chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền tỷ lệ 50% (5.000 đồng/cp) vào ngày 13/5. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/5 và ngày thanh toán là 13/6.

CTCP Nhựa Bình Minh (BMP): Ngày 20/5/2024 sẽ chốt danh sách cổ đông nhận số cổ tức bằng tiền còn lại năm 2023 tỷ lệ 61% (1 cổ phiếu được nhận 6.100 đồng). Ngày thanh toán là 10/6/2024. Với hơn 81,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, BMP dự kiến chi hơn 499,3 tỷ đồng cho lần trả cổ tức này.

CTCP Pin Hà Nội (PHN) thông báo ngày 23/5 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 5.000 đồng.

Trong đó, PHN sẽ trả cổ tức đợt 2/2023 với tỷ lệ 20% và thực hiện tạm ứng cổ tức lần 1/2024 với tỷ lệ 30%. Như vậy, với hơn 7,25 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Pin Hà Nội sẽ phải chi khoảng 36 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 3/6.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn